Техническа Охрана в Сферата на Бизнеса

Д.М. Секюрити Груп предлага широка гама от услуги в сферата на техническата охрана. Тези услуги се предоставят на територията на ОАЕ (Дубай) и в цяла България. Те включват:

ОДЦ Мониторинг

Д.М. Секюрити Груп разполага с модерен контролен център в София, който предоставя качествени услуги за наблюдение, контрол и аварийно реагиране. Нашият екип от служители за наблюдение следи охраняваните обекти с помощта на модерни камери за наблюдение и GPRS предаватели, които непрекъснато изпращат сигнали до контролния център.

Тези сигнали се анализират, и нашите автопатрули реагират при нужда. Когато алармата на съответния обект се задейства от неоторизирано проникване, най-близкият патрулен екип реагира веднага, стигайки до обекта в рамките на 3 -5 мин..

Периметрова Охрана 

За обекти, където липсва физическа ограда, внедряването на невидими системи за периметрова охрана е стратегическо решение. Тези системи използват сензори, които предават сигнали в реално време към нашия оперативния дежурен център (ОДЦ), осигурявайки бърза реакция на патрулните автомобили при задействане на аларми. С цел повишаване на нивото на сигурност и намаляване на фалшивите аларми, съвременните системи за периметрова охрана са интегрирани със специализиран софтуер за сигурност и "умни" камери, които ефективно следят за дейности като "пресичане на виртуална линия" или "навлизане в защитена зона".

СОТ 

Оперативната структура на Д.М. Секюрити Груп се състои от оперативен дежурен център (ОДЦ), специализирани патрулни автомобили под шапката на ОДЦ, и технически отдел, ангажиран с поддръжката на системите за сигурност в обектите. Нашата непоколебима отдаденост към клиентите ни се проявява в редовната поддръжка на патрулните ни автомобили, гарантиращи навременна реакция при задейставни аларми. Съвременното GPS оборудване на нашите автомобили подобрява оперативната ефективност на работата ни, като позволява на дежурните охранители, разположени в ОДЦ, да проследяват местонахождението на автопатрулните служители в реално време. Тази всеобхватна стратегия демонстрира нашия ангажимент да предлагаме бързи и ефективни решения за сигурност, като използваме най-новите технологии за защита на активите на нашите клиенти.

Видеонаблюдение 

Д.М. Секюрити Груп се гордее с това, че предлага широка гама от видео-оборудване, проектирано да отговоря на специфичните нужди на клиентите си. Нашите най-съвременни системи за видеонаблюдение доказват нашата отдаденост към клиентите ни, като предоставят несравними възможности за наблюдение. Тези системи са предназначени да предотвратят всякакви заплахи и неоторизирани прониквания, както и да съдействат за ефективни реакции при инциденти в жилищни, търговски или индустриални обекти. С подкрепата на нашия опитен персонал ние гарантираме безпроблемното функциониране и интегриране на системите за видеонаблюдение, като предоставяме на нашите клиенти надеждна инфраструктура за сигурност. 

ПИС 

Д.М. Секюрити Груп има несравним опит в проектирането и инсталирането на системи за пожарогасене и пожароизвестяване. Предлагаме монтаж на традиционни пожароизвестителни системи, известни със своята надеждност и достъпност, за по-малки сгради. Освен тези традиционни системи, предлагаме и адресируеми пожароизвестителни системи за по-големи обекти, като хотели и складове. Въпреки че адресируемите пожароизвестителни системи са свързани с по големи разходи, те предлагат обширни архиви на събития и повреди, минимална нужда за кабели по време на инсталацията, непрекъснато наблюдение на пожароизвестителните панели и пълна информация за състоянието на системата за потребителите

Контрол на Достъп 

При предоставянето на услуги за контрол на достъпа, Д.М. Секюрити Груп се отличава с това, че осигурява внимателен надзор и постоянно наблюдение на монтираните системи, за да гарантира най-високото ниво на сигурност. Механизмите за бърза реакция на нашите системи са възможни благодарение на способността им да изпращат съобщения незабавно при трудни обстоятелства. В допълнение, системите предлагат защита срещу имитация на ключове и други функции като "Не ме безпокойте", улеснявайки живота на потребителите. Освен това, се дава приоритет на устойчиви практики като оптималното използване на енергия.  

 

В заключение, опазването на материалните ни активи е от съществено значение. Предвид че техническата охрана предотвратява обектови произшествия чрез широк набор от услуги, инвестирането в този тип сигурност става както необходимо, така и стратегически правилно.