Историята на Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП: 20 години на ваша страна

2004

Д.М. Секюрити Груп е основана с начална фокусираност върху физическата охрана на лица и частна собственост.

2005

Въведохме сигнално охранителна дейност (СОД) и видеонаблюдение, като част от нашите услуги.

2007

Нашият национален разширителен процес започна с откриването на филиал в град Пловдив.

2008

Успешно придобихме първите си сертификати по стандартите на ISO.

2010

Въведохме иновативни услуги, включващи системи за контрол на достъпа и периметрова охрана.

2013

Годината започна с откриването на филиали във Варна, Русе и Сливен.

2014

Отбелязахме 10-ия си рожден ден, откривайки филиал във Велико Търново.

2015

Създадохме отдел за пожароизвестителни системи (ПИС).

2018

Внедрихме киберсигурност в нашето портфолио.

2020

Стартира нашият генерален план за устойчиво развитие.

2021

Георги Георгиев беше назначен за нов изпълнителен директор на компанията.

2023

Започнахме нашето международно разширение с откриването на клон в Обединените арабски емирства.