Контрол на Достъпа

Предлагаме разработване на проекти, координиране и цялостно внедряване на системи за контрол на достъпа, като вземаме в предвид всички особености на обекта.

Opening a hotel door with keyless entry card

Основни функции на интегрираните системи за контрол на достъпа:

- Непрекъснат мониторинг и контрол
-Сигнализиране по време на проблемни ситуации
- Ефективно спестяване на енергия
- Защита срещу имитация на ключове
- Допълнителни функции като "Не безпокойте"

security dm 2

Включени услуги:

–Безплатен оглед и консултация
–Инсталация
–Мониторинг
–Поддръжка