"Д.М. Секюрити Груп" ООД
Ключът към вашата сигурност
"Д.М. Секюрити Груп" ООД
Ключът към вашата сигурност
Copyright © 2015 by "Д.М.Секюрити Груп" ООД  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: security_group@abv.bg
"Д.М.Секюрити Груп" ООД София, Лозенец, ул."Люботрън" 13, ет.3, ап.5 тел.: (+359 2) 8680306, факс: (+359 2) 9622656

Фирма "Д.М. Секюрити Груп" ООД е създадена през 2004 година и е лицензирана за извършване на охранителна дейност с лиценз
526 от 28.02.05 г., по чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност с лиценз за цялата страна.

"Д.М.Секюрити Груп" ООД притежава дългогодишен опит в организацията и реда на провеждането на мерки за сигурност. Разполага с всички необходими персонални, специални и технически условия за провеждането на качествена охрана.

Основният ни предмет на дейност е:
•охрана имуществото на физически и юридически лица, сгради, помещения, стопански обекти:
•охрана на мероприятия;
•охрана със СОТ;
•техническа охрана, включително изграждане на комплексни системи за наблюдение, контрол на достъпа, охрана и сигурност;
•услуги свързани с личната и фирменната сигурност, анализ на риска, изготвяне на ефективни модели за действие, логистика и управление на риска.
ЗА НАС