"Д.М. Секюрити Груп" ООД
Ключът към вашата сигурност
Copyright © 2015 by "Д.М.Секюрити Груп" ООД  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: security_group@abv.bg
"Д.М.Секюрити Груп" ООД София, Лозенец, ул."Люботрън" 13, ет.3, ап.5 тел.: (+359 2) 8680306, факс: (+359 2) 9622656
ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Експертите на дружеството притежават богат професионален опит в проектирането, изграждането и контролирането на широк спектър от охранителни системи:

    Обектови сигнално-охранителни системи;
    Системи за пожароизвестяване;
    Системи за ограничаване и контрол на достъпа;
    Системи за видео наблюдение;
    Системи за контрол на оръжие, боеприпаси и самоделни взривни устройства;
    Системи за контрол на химически и радиоактивни вещества;
    Системи за периметрова охрана;
    Системи за периметрова охрана посредством подземни кабелни трасета;
    Системи за периметрова охрана посредством микровълнови бариери;
    Системи за периметрова охрана посредством детекция на вибрации;
    Системи за защита на информацията, включително системи за криптиране на данни;
    Системи за защита на личната и служебна кореспонденция, средствата за комуникация и свръзка от неоторизиран достъп.