"Д.М. Секюрити Груп" ООД
Ключът към вашата сигурност
Служителите осъществяват непрекъсната 24-часова физическа и техническа охрана на търговски,
промишлени и жилищни сгради, офиси, вили и помещения. Специализирани са в охраната на енергийни
трасета, линии за комуникация и стратегически обекти със значение за националната сигурност на
страната.

-Възпрепятстват неправомерното проникване на лица в охраняваните обекти.
-Предотвратяват и противодействат на престъпни посегателства срещу охраняваните обекти, както и
на такива насочени срещу лицата намиращи се в тях.
-Осъществяват пропусквателен режим за допускане на лица, транспортни средства и предмети в
охраняваните обекти.

При изпълнение на възложените им задачи, охранителите използват системи за контрол на достъпа,
стационарни или преносими металотърсачи, сканиращи и рентгенови устройства, оръжие, помощни
средства и средства за комуникация - УКВ радиостанции, мобилни телефони, включително и пряка
телефонна линия за връзка със съответните РПУ на МВР.

Служителите осъществяват своята дейност с униформено облекло, въоръжени и оборудвани в
зависимост от спецификата на охранявания обект и изискванията на клиента. Подготвени са да окажат
неотложна първа помощ на пострадали в кризисни ситуации лица.

При необходимост физическата охрана се подпомага от мобилни въоръжени групи за ответна реакция,
обучени да действат в екстремални ситуации.

Copyright © 2015 by "Д.М.Секюрити Груп" ООД  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: security_group@abv.bg
"Д.М.Секюрити Груп" ООД София, Лозенец, ул."Люботрън" 13, ет.3, ап.5 тел.: (+359 2) 8680306, факс: (+359 2) 9622656
ОХРАНА