"Д.М. Секюрити Груп" ООД
Ключът към вашата сигурност
Copyright © 2015 by "Д.М.Секюрити Груп" ООД  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: security_group@abv.bg
"Д.М.Секюрити Груп" ООД София, Лозенец, ул."Люботрън" 13, ет.3, ап.5 тел.: (+359 2) 8680306, факс: (+359 2) 9622656
ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР
Фирма „Д. М. Секюрити Груп” ООД разполага с компютъризиран диспечерски  център за мониторинг, контрол и реагиране в извънредни ситуации, позициониран в гр. София,  ул. „Кукуш” 1. Чрез GPRS трансмитери разположени в отделните охраняеми обекти, който се управляват от статуса на контролен панел /централа/ и /или паник - бутон, се пренасят непрекъснато цифрови сигнали за статуса на системите в охраняваните обекти и настъпили изменения, като: включване и снемане на охраната, проблеми в мрежовото и автоматично захранване, алармено състояние, зони на нарушение и други. При алармена ситуация /нерегламентирано посегателство върху охранявания обект/, дежурния оператор незабавно осъществява връзка с дежурните автопатрули и разпорежда да извършват посещения на обектите. При повикване автопатрулният екип реагира веднага като се отзовава на територията на охранявания обект и спомага за прекратяване на нарушението.