"Д.М. Секюрити Груп" ООД
Ключът към вашата сигурност
Copyright © 2015 by "Д.М.Секюрити Груп" ООД  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: security_group@abv.bg
"Д.М.Секюрити Груп" ООД София, Лозенец, ул."Люботрън" 13, ет.3, ап.5 тел.: (+359 2) 8680306, факс: (+359 2) 9622656
ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ


Интегрираната система има две основни направления:

(•) Kонтрол на достъпа, Сигнално-Охранителна Система и Енергоспестяване
(•) Ние предлагаме разработка на проект, съгласуване и цялостно изпълнение на комплексната хотелска система, отчитайки всички специфики на обекта.
Основните цели и функции на интегрираната хотелската система са следните:

(•) Реализиране на всеобхватна пожароизвестителна система, осигуряваща ранно детайлизирано откриване на огнища на пожар и предоставяща достатъчно информация на органите на ПАБ за евакуиране на гостите на хотела, включително и тези, изпаднали в безпомощно състояние.

(•) Приемане на сигнали за помощ от клиенти, изпаднали в затруднено състояние в мокрите помещения и/или стаята, като при това клиентът трябва да бъде освободен от сложни манипулации, свързани с повикването.

(•) Ефективно пестене на енергия, включително и за климатичните модули в стаите. Като допълнително изискване все повече се налага премахване на възможността клиентът да “измами” енергоспестяващото устройство.

(•) Kонтрол  на достъпа до стаите с използване на електронни карти /ключове/, с висока степен на защита от имитации и копиране на информация от ключовете.

(•) Автоматична функция "Не ме безпокойте".

(•) Постоянен мониторинг в реално време на наличието на клиенти в стаите възможност за бърза евакуация при бедствия, аварии и пожари.

(•) Контрол на обслужващия персонал.