Физическа Охрана

Нашите услуги за физическа охрана напълно отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. В дирекция "Физическа охрана" на "Д.М Секюрити Груп" се полагат значителни усилия за подходящия подбор на охранители и тяхното обучение, както и за осигуряване на униформи, оборудване и съоръжения. С цел осигуряване на най - високо ниво на сигурност, използваме балансирано съотношение между физическото присъствие и техническото оборудване на обектите. По този начин човешкият фактор се съчетава с най-новите технологии за сигурност, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Д.М. Секюрити Груп е натрупала опит и специализация в:

  • Охрана на търговски центрове, хранителни вериги, и заведения за хранене.
  • Охрана на банки и парични центрове, учебни, развлекателни и здравни заведения.
  • Охрана на посолства.
  • Охрана на промишлени обекти и строителни площадки.
  • Охрана на жилищни комплекси от затворен тип.
  • Охрана на правителствени обекти и институции.

Охранителите изпълняват задълженията си в зависимост от спецификата на охранявания обект и изискванията на клиента. По време на изпълнение, охранителите са оборудвани с униформи,системи за контрол на достъпа, преносими метал детектори, и оръжие (в зависимост от вида на обекта). При екстремни ситуации физическата охрана се подпомага от въоръжени мобилни групи.