Периметрова Охрана

Периметрова Охрана

За обекти, които не разполагат с физическа ограда, невидимите системи за периметрова охрана са много подходящо решение. Системите за периметрова охрана използват сензори, които засичат промени в електромагнитните полета, генерирани от подземни кабели. Тези сигнали се изпращат в нашия оперативен дежурен център (ОДЦ) в реално време и при аларма, патрулни автомобили реагират незабавно. С цел повишаване на сигурността и намаляване на фалшивите аларми, съвременните системи за периметрова охрана са интегрирани с изкуствен интелект и "умни" камери - "пресичане на виртуална линия" или "навлизане в защитена зона".

Услуги за Периметрова Охрана: