ОДЦ Мониторинг

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

Д.М. Секюрити Груп разполага с компютъризиран контролен център за наблюдение, контрол и реакция разположен в гр. София. Екип от дежурни служители наблюдават охраняваните обекти чрез камери за наблюдение. Освен това GPRS предаватели, разположени в отделните обекти, изпращат непрекъснати сигнали до ОДЦ. В моменти на нерегламентирано посегателство (аларма) се разпорежда на най-близкия патрулен екип да посети обекта и да прекрати нарушението.

ОДЦ услуги