ПИС

Услугите, които предлагаме са:

Проектиране на конвенционални и адресируеми пожароизвестителни системи, както и на пожарогасителни системи.

Монтаж и наблюдение на конвенционални пожароизвестителни системи:

Обикновено тези системи се инсталират в по-малки сгради, поради тяхната по-голяма надеждност и по-ниски разходи за закупуване, монтаж и експлоатация.

- Монтаж и наблюдение на адресируеми пожароизвестителни системи:                                   

 Предимствата на адресируемите системи включват непрекъснато наблюдение на функционалността на устройствата, използване на по-малко кабели по време на инсталацията, предоставяне на подробна информация за състоянието на системата и поддържане на архив на възникналите неизправности. Адресируемите системи са по-скъпи за монтаж и експлоатация и се препоръчват за по-големи сгради, складове, хотели и други подобни съоръжения.